denisezorg.nl

Over ons, voor u

U zoekt ondersteuning voor uw zorgvraag, liever ziet u niet steeds verschillende gezichten.

Dan is een klein team van verzorgende en verpleegkundigen een uitkomst.


  


Het werkgebied van mijn bedrijf, DeniseZorg, is de omgeving van Nijmegen- Grave - Oss - Uden.

Ruim 11 jaar leverde ik als zelfstandig HBO verpleegkundige niveau 5,

exclusieve zorg in diverse thuissituaties als wijkverpleegkundige.

DeniseZorg, heeft sinds 2015 een eigen team van verpleegkundigen, verzorgenden en

Pedagogiek geschoolde medewerkers.

Sinds 2015 stellen wij indicaties en zorgplannen op voor verzekerde in de zorgverzekeringswet.

Dit doen wij in samenspraak met u en eventueel met uw behandelend (kinder)specialist.

Tevens bieden wij ook dag- en logeeropvang aan voor kinderen met een beperking of verpleegkundige zorgvraag,

zie hiervoor www.kinderzorg-bijzonder.nl.

Denise heeft haar werkervaring opgedaan in de volgende ziekenhuizen te Arnhem en Nijmegen;

Rijnstate longafdeling, de Sint Maartenskliniek afdeling Orthopedie en kinderafdeling van Bernhoven.

Hierna werkte zij voor Siza te Arnhem voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten.

Zij heeft tijdens haar werk als wijkverpleegkundige expertise opgebouwd voor kinderen met een intensieve zorgvraag

ook wel intensieve kindzorg genoemd.

Voor haar opleiding tot verpleegkundige heeft zij de opleiding Sociaal pedagogisch medewerker afgerond en

de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening gevolgd.

Onze werkhouding is accuraat, geduldig met een luisterend oor en indien nodig gaan we over tot (pro)actief handelen.

De regie blijft bij u.