denisezorg.nl

Thuiszorg

Wij bieden thuiszorg in de zorgverzekeringswet en zorg aan jeugdigen binnen de JW, ZVW en WLZ.

Hierbij ondersteunen wij u, de regie houdt u.
Alle veel voorkomende zorghandelingen, afgestemd op uw situatie kunnen wij u bieden. Zoals het verzorgen/inbrengen van katheter, wondzorg, sondevoeding, injecteren, glucose en ketone curves bijhouden, medicatie uitzetten en toedienen. Zorg bij beademing, canule zorg, infusiezorg.

Hulp bieden bij of geheel overnemen van de ADL, zoals het wassen en of douchen.
Samen met u contact onderhouden met andere disciplines zoals de huisarts, medisch specialisten, ergo-,
fysiotherapie en andere betrokken hulpverleners en leveranciers.

Zorg in natura voor verpleging en verzorging is mogelijk op restitutie en naturapolis binnen de ZVW
.

Wij zullen met u de zorgbehoefte in kaart brengen en kunnen dan de zorg opstarten.

Kwaliteitsbewaking: Wij zijn ISO 9001-2015 gecertificeerd.

Daarnaast zijn wij lid van De ZorgProfessional en ingeschreven in het kwaliteitsregister van V&VN .
Regelmatig volgen wij cursussen volgens een opleidingsplan.


contact@denisezorg.nl